– Rik­tig high-tech

Mo­tor

Bike: X-Bike - - Touring -

en ni­vå över si­na Ktm-sys­kon i frå­ga om ut­rust­ningsni­vå. Till 2017 har de vit-blå-gu­la fyrk­takts­mo­del­ler­na sam­ma avan­ce­ra­de sy­stem för an­tis­pinn och två val­ba­ra ef­fekt­re­gis­ter som KTM:S cross­fyrk­tak­ta­re. FE 250 är den lät­tas­te av Husqvarnas fyr­takt­sen­du­ros och till 2017 står det bara 105,8 ki­lo på vå­gen. Bara mo­torn är 0,7 ki­lo lät­ta­re än i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.