– Myc­ket lyc­kad kom­pro­miss – An­tis­pinn

Mo­tor 1-cyl, 4-takt, 349,7 cm3, väts­ke­kyld 1 485 mm 960 mm 7,0 li­ter 99,8 kg 5 85 900 kr 1-cyl, 4-takt, 510,4 cm3, väts­ke­kyld 1 482 mm 960 mm 8,5 li­ter 107 kg 6 99 900 kr

Bike: X-Bike - - Touring -

KTM ÄR MED all rätt no­ga med att fram­hål­la si­na sto­ra Vm-fram­gång­ar med den här mo­del­len. Pre­cis som i en­du­ro­spå­ret är 350-kom­pro­mis­sen mel­lan kraft och smi­dig­het myc­ket lyc­kad ock­så på cross­ba­nan. KTM upp­ger 58 häst­kraf­ter vid 13 400 varv och att mo­torn väger 27,2 ki­lo. 2017 blir ett mel­lanår av­se­en­de in­no­va­tio­ner, men SX-F 350 får ny fjäd­ring och läg­re vikt. SIX DAYS ÄR de ex­tra­ut­rus­ta­de ver­sio­ner­na som var­je år har ny de­sign in­spi­re­rad av det in­ne­va­ran­de årets täv­ling In­ter­na­tio­nal Six Days Enduro. I år hölls den i spans­ka Na­var­ra. En stor och vik­tig Six Days-ny­het på fyr­takts­mo­del­ler­na är an­tis­pinn och val­ba­ra tänd­nings­kur­vor, vil­ka väljs och ak­ti­ve­ras med en upp­sätt­ning knap­par som ly­ser tyd­ligt un­der mör­ker­kör­ning.

KTM 250/350/450/500 EXC-F Six Days KTM 250/300 EXC Six Days

KTM SX-F 350 KTM 300 EXC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.