– Mind­re vib­ra­tio­ner och käns­li­ga­re broms

Mo­tor 1-cyl, 2-takt, 293,2 cm3, väts­ke­kyld 1 482 mm 960 mm 9,5 li­ter 100 kg 6 83 900 kr

Bike: X-Bike - - Touring -

om­fat­tan­de upp­gra­de­ring­ar till 2017 för att mins­ka vib­ra­tio­ner och gö­ra gas­re­spons och ef­fekt­ut­veck­ling än­nu mer fö­r­ar­vän­lig. Ty­värr ing­en två­takts-in­sprut­ning till 2017, ut­an en ny 38-mil­li­me­ters­för­ga­sa­re från Miku­ni. Tio mil­li­me­ter läng­re bromspe­dal som till­sam­mans med en mind­re brom­s­kolv i det bak­re brom­so­ket ska ge för­höjd käns­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.