– Var är vib­ra­tio­ner­na?!

Mo­tor

Bike: X-Bike - - Touring -

sä­ger KTM om sin 250 två­takts-endro. Mo­torn har till 2017 en ny ba­lan­sax­el som ska mins­ka vib­ra­tio­ner­na med he­la 50 pro­cent. Om dom­na­de hän­der och föt­ter har av­hål­lit dig från att kö­ra två­takt kan du tän­ka om. Sam­ma nya 38-mil­li­me­ters­för­ga­sa­re som i 300 EXC och nya mo­torkå­por som döl­jer mer cen­tre­rad pla­ce­ring av ve­vax­eln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.