– Sänkt vikt och stör­re tank

Mo­tor 1-cyl, 4-takt, 449,4 cm3, väts­ke­kyld 1 490 mm 950 mm 9,7 li­ter 109 kg 6 93 900 kr

Bike: X-Bike - - Touring -

SHERCO ÄR EN SPÄN­NAN­DE till­ver­ka­re med fa­bri­ker i bå­de Frank­ri­ke och Spa­ni­en. De­ras mest kraft­ful­la en­duro­mo­dell 450 SEF-R upp­da­te­ras till 2017 med kraf­ti­ga­re plast­ma­te­ri­al, för­stärkt fjäd­rings­län­kage, för­stärk­ning­ar av ra­men på spe­ci­ellt utsatta stäl­len, stör­re trans­pa­rent bräns­le­tank och ge­ne­rell vikt­re­du­ce­ring på en mängd om­rå­den.

Sherco 450 SEF-R Sherco 250/300 SE-R

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.