– Helt nya de­ka­ler

Bike: X-Bike - - Touring -

har fun­nits i Ya­ma­has mo­dell­pro­gram se­dan ti­digt 1970-tal, först som 80-ku­bi­ka­re, och som många pro­fes­sio­nel­la cross­fö­ra­re har ut­veck­lat si­na fär­dig­he­ter med. 2017 får mo­del­len ny de­kor och i öv­rigt sam­ma väts­ke­kyl­da och ett­ri­ga två­takts­mo­tor på 84,7 ku­bik som för­ra året. Finns i två ver­sio­ner med oli­ka hjul­stor­lek för att pas­sa barn i oli­ka åld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.