BMW Drift­sä­ker stån­ka med in­sprut­ning

Mo­tor­typ Ven­til­me­ka­nism Slag­vo­lym Borr­ning/slag Max ef­fekt Max vrid Kopp­ling Hjul­bas/sa­del­höjd Vikt Bensin­tank Pris­bild 1-cyl, 4-takt, väts­ke­kyld 4 vent/cyl, DOHC 652 cm3 100/83 mm 53 hk/7 000 rpm 60 Nm/5 250 rpm Torr, fler­ski­vig 1 500 mm/ 930 mm 144 kg (

Bike: X-Bike - - Begagnat -

DET HÄR ÄR en li­te ovan­lig mo­dell på svens­ka grus­vä­gar som vi­sa­des 2007 och som lan­se­ra­des som års­mo­dell 2008. Som sin ex­tremt coo­la ku­sin HP2 Enduro har G 650 X Chal­lenge luft­fjäd­ring bak, nå­got vi gil­la­de när vi kör­de BMW:N i en jäm­fö­ran­de du­ell med Enduro 690 R. För­sök att hit­ta ett ex­em­plar med ABS som kan stäng­as av, vil­ket fanns som till­be­hör. Mo­torn kom­mer från F 650 och är en väl­be­prö­vad spis med till­räck­lig kraft men i vis­sa fall ock­så med en be­nä­gen­het att tjuv­stan­na. Den har18tums­fälg bak och di­gi­tal in­stru­men­te­ring ut­an varvräk­na­re.

G 650 X Chal­lenge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.