Ya­ma­ha Tek­niskt för­fi­nad fjä­der­vik­ta­re

Mo­tor­typ Ven­til­me­ka­nism Slag­vo­lym Borr­ning/slag Max ef­fekt Max vrid Kopp­ling Hjul­bas/sa­del­höjd Vikt Bensin­tank Pris­bild 1-cyl, 4-takt, väts­ke­kyld 4 vent/cyl, SOHC 249 cm3 77/53,6 mm 31 hk/10 000 rpm 24 Nm/8 000 rpm Torr, fler­ski­vig 1 420 mm/ 930 mm 134 kg

Bike: X-Bike - - Begagnat -

ETT AL­TER­NA­TIV FÖR dig som gil­lar smi­di­ga och lätt­kör­da ho­jar men som in­te vill tum­ma på ter­räng­e­gen­ska­per­na. Oför­änd­rad se­dan de­but­sä­song­en 2008, för­sedd med plast­tank, 18-tums­fälg bak och el­start. Mo­torn med in­sprut­ning ger om­kring 27 häst­kraf­ter på bak­hju­let vil­ket räc­ker för­vå­nans­värt långt i tek­niskt krä­van­de mil­jö­er men även längs grus­vä­gar om fö­ra­ren kan si­na sa­ker. Men med li­te drygt hälf­ten av de ös­ter­ri­kis­ka häst­kraf­ter­na är Ya­ma­han för­stås var­ken nå­gon vild whe­e­lie- el­ler sladd­ma­skin. Inga åter­kal­lel­ser har ut­fär­dats för Ya­ma­ha WR 250 R.

WR 250 R EN AN­NAN TYP av hoj än den råa KTM:EN och al­la vill fak­tiskt in­te för­sum­ma be­kväm­lig­het på grus­vä­gar­na. Det finns gott om till­be­hör för att för­fi­na och ut­veck­la Ya­ma­han ef­ter eg­na öns­ke­mål. MO­TORN SOM DREV för­ra ge­ne­ra­tio­nens 250-enduro gör med l

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.