Redaktionen

Vil­ken är din fa­vo­rit­hoj för grus?

Bike: X-Bike - - Intro -

To­bi­as Pe­ters­son

Tf. Chefredaktör 08- 736 12 16 2007 kör­de jag en ba­stard vid namn BMW HP2. Den är in­te bäst på nå­got men den bru­ta­la bes­ten lig­ger än­då högt upp på öns­ke­lis­tan.

Chris­ter Miinin

Testchef 08-736 12 37 KTM 690 Enduro R är helt klart min fa­vo­rit. Den är op­ti­mal för även­tyr på grus­vä­gar och stör­re sti­gar. Kör­de 1400 mil på en sä­song.

Andre­as Jen­ner­sjö

Re­dak­tör 08 - 736 12 48 En av många dröm­ho­jar för grus­bus är nya två­tak­ta­ren Ya­ma­ha WR250. En ud­da få­gel som skul­le pas­sa så bra med en fet Led-lyk­ta.

Stig-ro­ar Martin­sen

Re­dak­tions­chef, Nor­ge 0047 - 40 21 00 60 Den mo­tor­cy­keln som har gett mig mest spän­ning och upp­le­vel­ser på grus­vä­gar är ut­an tve­kan KTM 1190 Ad­ven­tu­re R.

Vesa Ko­ivu­nen

Re­dak­tions­chef, Fin­land 00358 - 400 778 532 En 2T 250 blir det gi­vet­vis. Den råa kraf­ten, det smi­di­ga chas­sit, ett­ri­ga lju­det och dof­ten av två­takt ger mig rys­ning­ar.

He­le­na Se­ne Form­gi­va­re

Jag har all­tid va­rit svag för blått och vitt och där­för dröm­mer jag om en mo­dell som he­ter BMW G 450 X. Wow vad cool den är!

To­bi­as Bo­vin

Leg. psy­ko­log 076 - 083 76 76 Den hoj som jag har haft ro­li­gast med på grus­väg var fak­tiskt en Hon­da NX 650 Do­mi­na­tor skodd med Pi­rel­li Mt21:or.

Om­slags­fo­to: X Bike 2016 Vesa Ko­ivu­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.