PARTS WORLD THE BLUE SHARK

ROUGH CRAFTS BALLISTIC TRIDENT

Bike - - Update -

DET ÄR IN­TE DEN lät­tas­te upp­gif­ten att sät­ta ka­pen i en MV Agus­ta. Men med till­ver­ka­rens tillå­tel­se skred Tai­wa­ne­sis­ka Rough Crafts till ver­ket. Nam­net på byg­get är Ballistic Trident och ba­sen är en Bru­ta­le 800RR. In­spi­ra­tio­nen kom­mer från foton av gam­la Gp-ho­jar. Un­der en pe­ri­od var kå­por som des­sa populära. Sid­vin­dar­na var ing­en lek på des­sa gam­la ra­ce­ma­ski­ner. Där­för har kå­pan getts en tajt profil och pass­form mot gaf­feln på den­na mo­der­na tolk­ning. Rough Crafts har även de­sig­nat de sex­ek­ra­de hju­len och byggt om tan­ken för att rym­ma ori­gi­nal­in­stru­men­tet. Gaf­feln är Öh­lins FGR 800 och styrkro­nor­na samt brom­sar­na är spe­ci­al­be­ställ­da. De sist­nämn­da är från Be­ring­er.

AN­DY MATTER, vd på schwei­zis­ka Parts World, drömde fram det­ta pro­jekt. Duca­ti i Schweiz såg till att han fick tag i en 1299 Pa­ni­ga­le R och snart var även Akrapo­vic med på tå­get. Er­far­na ka­ros­se­ri­verk­sta­den Schaub Me­talworks hjälp­te till att för­verk­li­ga för­vand­ling­en. Tim­mar spen­de­ra­des med att dra om kab­lar från al­la sen­so­rer hos den ita­li­ens­ka mis­si­len. På ett ma­ka­löst vis har de fått en 60-tals­stil att pas­sa ho­jen som en smäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.