CHILDSTORE & MOD MO­TO MEET

Bike - - Update -

NÄR: 11 JU­NI VAR: GÖ­TE­BORG WWW.MODMOTO.SE

DEN ELF­TE JU­NI är det åter­i­gen dags för den triv­sam­ma träf­fen på adres­sen Stig­bergs­li­den 1 i Gö­te­borg. Det är mo­tor­cy­kel­byg­gar­säll­ska­pet Mod Mo­to till­sam­mans med cy­kel­bu­ti­ken Childstore som bju­der in till skönt häng i när­he­ten av Mast­hugg­s­ka­jen och Ma­jor­na. Här kan det dy­ka upp allt från ral­ly­ho­jar till snyggt bygg­da ca­fer­ra­cers och bob­bers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.