Re­digt caféstuk till Sport­s­ter

Bike - - Update -

HAR­LEY-DA­VID­SON HAR TA­GIT fram ett pa­ket som kan full­än­da caféstu­ket på nya Sport­s­ter Ro­ads­ter. Mo­tor­cy­keln med 1202-ku­biks Evo-mo­torn, 43-mil­li­me­ters Usd-gaf­fel från Sho­wa och dubb­la broms­ski­vor på 300 mil­li­me­ter kan nu få en snygg cafélook di­rekt från hand­la­ren. Kit­tet kal­las Café Custom och in­ne­hål­ler cli­pon­sty­re, back­speg­lar i styrän­dar­na, bak­flyt­ta­de fot­pin­nar och snygg so­lo­kuts. Pa­ke­tet pas­sar al­la Har­leyda­vid­sons XL Sport­s­ter-mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.