Klas­sisk cru­i­ser från Indian

Bike - - Update -

In­di­ans Ro­ad­mas­ter kom­mer nu i ver­sio­nen Clas­sic. Det in­ne­bär pack­väs­kor och topp­box i lyx­igt lä­der. För att in­te näm­na möj­lig­he­ten till fran­sar i över­flöd. I öv­rigt har den sam­ma ut­rust­ning som Ro­ad­mas­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.