al­pi­nestars Char­lie

Bike - - Gear -

JAG LETADE EF­TER ett par nya Kev­lar-jeans in­för ett av vå­ra custom­test. Jag föll snabbt för des­sa byx­or från Al­pi­nestars Oscar-kol­lek­tion. De har en snygg slim­fit och ty­get be­står av viss del stre­ch­ma­te­ri­al för ökad kom­fort. De har lös­tag­ba­ra skydd på knä­na som är Ce-god­kän­da. Byx­an sak­nar höft­skydd och mid­jan är nå­got låg men utö­ver de fun­ge­rat fint.

PRO­VAT AV: ANDREAS JENNERSJÖ PRIS: 1 985 KRO­NOR WEBB: WWW.AL­PI­NESTARS.COM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.