Hög­re men läg­re

Bike - - Provkörning -

TRI­UMP­HS MÅL MED chas­sit hos Stre­et Scram­b­ler har va­rit att öka mark­fri­gång­en men att be­hål­la en låg sa­del­höjd för att gö­ra ho­jen mer till­gäng­lig.

Bå­de gaf­fel och däm­pa­re har bli­vit fy­siskt läng­re men fjäd­rings­vä­gen är fort­fa­ran­de ba­ra 120 mil­li­me­ter. Sty­va­re dämp­ning mins­kar risken för ge­nom­slag så länge un­der­la­get in­te är allt för elakt.

N Läg­re sa­del­höjd än hos gam­la Tri­umph Scram­b­ler men den här kla­rar tuf­fa­re ter­räng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.