Duca­ti Sport Clas­sic 2006

Bike - - Reportage -

UR­SPRUNG­ET ÄR EN ny mo­tor­cy­kel som är byggd för att se gam­mal ut. Re­vi­val Cycles ren­sa­de Duca­tin från all plast och elekt­ro­nik med till­hö­ran­de kab­lar som in­te var ab­so­lut nöd­vän­dig. Den bre­da bak­ra­men fick ge vi­ka för en sma­la­re egen­hän­digt byggd va­ri­ant. De mi­ni­ma­la stänk­skär­mar­na, tan­ken och sa­deln är till­ver­ka­de av alu­mi­ni­um. Ra­men nic­kel­plä­te­ra­des och den gyl­le­ne fär­gen på Öh­lins­gaff­len sand­papp­ra­des bru­talt ned för det rät­ta stu­ket.

Av­gas­sy­ste­met som grad­vis ökar i di­a­me­ter tog en evig­het att till­ver­ka. Eker­fäl­gar­na kom­mer från Al­pi­na och Discac­ci­a­ti har le­ve­re­rat väts­ke­be­hål­lar­na till broms och kopp­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.