VELOMACCHI SPEEDWAY BACKPACK

Bike - - Prylkoll -

DET HÄR ÄR en av de klart sti­li­ga­re ryg­gor­na för ho­jåk­ning som vi sett. Den stå­tar med 25 li­ter för­va­ring varav 20 är vat­ten­tä­ta, roll­top-för­slut­ning samt ett re­jält bär­sy­stem som öpp­nas och stängs med ett vred i alu­mi­ni­um. Den är för­be­redd för väts­ke­sy­stem och mon­te­ring av ac­tionka­me­ra för att näm­na någ­ra av al­la smar­ta de­tal­jer

PRIS: 2 767 KRO­NOR WWW.BIKEEXIF.COM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.