ÖH­LINS UNI­VER­SAL RET­RO 43

Bike - - Prylkoll -

SVENS­KA STÖTDÄMPARSPECIALISTEN ÖH­LINS har ta­git fram en gaf­fel för custom­byg­ga­ren som in­te vill kom­pro­mis­sa med kö­re­gen­ska­per­na. Gaf­feln mä­ter 43 mil­li­me­ter i di­a­me­ter, be­nen har till­ver­ka­rens Nix-tek­no­lo­gi som in­ne­bär kom­pres­sionsju­ste­ring­ar på väns­ter ben och re­tur på hö­ger. Al­la ju­ste­ring­ar, in­klu­si­ve för­spän­ning, görs högts upp på gaf­fel­be­nen. Pro­duk­ten finns även i svart.

PRIS: 19 956 KRO­NOR WWW.MOTOSPEED.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.