HALVARSSONS SPIT­FI­RE

Bike - - Prylkoll -

DU BE­HÖ­VER IN­TE sö­ka ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser för att hit­ta tid­löst sti­li­ga mo­tor­cy­kel­plagg. Halvarssons Spit­fi­re fyl­ler skydds­be­ho­ven hos de fles­ta ga­tå­ka­re med regler­ba­ra Ce-god­kän­da skydd. Jackan finns i stor­le­kar­na 48–62 och kan kopp­las sam­man med byx­or.

PRIS: 3 595 KRO­NOR WWW.JOFAMA.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.