BATES STO­NE GUARD

Bike - - Prylkoll -

SKYD­DA LYK­TAN I stil med det­ta gal­ler från Bates. Det finns få sa­ker som hö­jer käns­lan på ditt scram­bler­byg­ge så myc­ket som ett snyggt lykt­gal­ler. Just det här har en di­a­me­ter på 140 mil­li­me­ter och tre fäst­punk­ter. Gall­ret kan fås i kro­mad, zink­plät­te­rad el­ler svart fi­nish.

PRIS: 219 KRO­NOR WWW.NCCR.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.