STIG-RO­AR MARTIN­SEN OM SCRAM­B­LER DE­SERT SLED

Bike - - Provkörning -

Stil och ut­strål­ning som tar dig till­ba­ka till 60och 70-ta­lets off­ro­adra­cing. Kö­re­gen­ska­per­na är un­der­hål­lan­de och fun­kar fak­tiskt vid si­dan av vägen.

Char­mig, au­ten­tisk och tuff. Bra fjäd­ring och fint chas­si.

Väx­ellå­dan krä­ver fo­kus. Fram­brom­sen är li­te okäns­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.