BMW pla­ne­rar F850

Bike - - Update -

BMW job­bar med att ta fram en ny även­ty­ra­re i mel­lan­klas­sen. En­ligt brit­tis­ka upp­gif­ter hand­lar det om mo­dell med mo­tor på 850 ku­bik som ska kun­na kon­kur­re­ra med Hon­da Africa Twin och Ducati Multistrada 950.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.