118 spar­kas från H-D

Bike - - Update -

Har­ley-da­vid­son spar­kar 118 per­so­ner i Penn­syl­va­nia. Till­ver­ka­ren vi­sa­de ett säm­re re­sul­tat än vän­tat för 2016. Led­ning­en har haft pla­ner på det­ta sen 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.