GUY MAR­TIN FÖRBEREDD

Bike - - Update -

Guy Mar­tin på­bör­ja­de sin ro­ad ra­ce­come­back un­der täv­ling­en Tan­dra­gee 100 på Nor­dir­land i slu­tet av april. Han del­tar i fle­ra täv­ling­ar ti­digt i år för att få tid i sa­deln och för att säk­ra den Mountain Cour­se-li­cens han be­hö­ver för att täv­la på Is­le of Man TT. – Ho­jen är bra men vi mås­te job­ba för att få den pre­cis som vi vill ha den, sa Guy Mar­tin om sin Hon­da Fi­re­bla­de SP2 till BBC. Dessvär­re kra­scha­de han lind­rigt re­dan på förs­ta var­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.