Rät­tel­se: För­säk­rings­gui­den Bi­ke #5.17

Bike - - Update -

I VÅR SAM­MAN­STÄLL­NING av för­säk­rings­pre­mi­er från Sve­ri­ges le­dan­de för­säk­rings­bo­lag i Bi­ke #5.17 mis­sa­de vi att fö­ra in pre­mi­er­na för Gjen­si­di­ges mär­kes­för­säk­ring för samt­li­ga tre Ktm-mo­del­ler. Så här skul­le det sett ut:

KTM RC 390 Hel, ung, stad: 6 289 kro­nor Hel, ung, land: 4 035 kro­nor

KTM 690 En­du­ro

Hel, ung, stad: 5 294 kro­nor Hel, ung, land: 3 637 kro­nor

KTM 1090 Ad­ven­tu­re

Hel, ung, stad: 19 015 kro­nor Hel, ung, land: 11 957 kro­nor

Hel, gam­mal, stad: 2 889 kro­nor Hel, gam­mal, land: 2 728 kro­nor

Hel, gam­mal, stad: 2 700 kro­nor Hel, gam­mal, land: 2 561 kro­nor

Hel, gam­mal, stad: 7 625 kro­nor Hel, gam­mal, land: 6 799 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.