Mo­tor­cy­kel­fi­lo­sof av­li­den

Bike - - Update -

FÖR­FAT­TA­REN RO­BERT PIRSIG gick vi­da­re den 24 april i år. Han skrev boken Zen och kons­ten att skö­ta en mo­tor­cy­kel som kom ut 1974. Den fi­lo­so­fis­ka ro­ma­nen som skild­rar en far och sons mo­tor­cy­kel­re­sa i nord­väst­ra Ame­ri­ka har bli­vit en mo­dern klas­si­ker i bå­de mo­tor­cy­kel­kret­sar och bland van­ligt folk. Boken har sålts i mil­jo­ner ex­em­plar på ti­o­tals oli­ka språk. Ro­bert Pirsig blev 88 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.