Blås­kon­troll i Motogp

Bike - - Update -

Motogp ska tes­ta si­na fö­ra­re för al­ko­hol­kon­sum­tion ge­nom ut­and­nings­kon­trol­ler. Al­ko­holin­tag har va­rit för­bju­dit se­dan 2004 men nu har FIM lagt till tes­ter­na i si­na me­di­cins­ka stad­gar. Tre fö­ra­re kom­mer slump­mäs­sigt att ploc­kas in­för fle­ra täv­ling­ar un­der sä­song­en. Har de en hög­re an­del al­ko­hol i blo­det än 0,10 gram per li­ter kan de straf­fas med upp till 18 må­na­ders av­stäng­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.