Sport­tou­ring från Arai

Bike - - Update -

HÄR ÄR JA­PANS­KA Ara­is spor­tou­ring-hjälm för 2017. QV-PRO le­ve­re­ras med till­ver­ka­rens lös­ning för dub­bel­vi­sir som de kal­lar Pro Sha­de Sy­stem. Hjäl­men har även Pin­lock. Ska­let är sam­ma som på topp­mo­del­len RX-7V men ven­ti­la­tio­nen är an­pas­sad för ak­tiv tou­ring sna­ra­re än ban­da­gar.

Den ka­rak­tä­ris­tis­ka for­men på des­sa in­te­gral­hjäl­mar kal­lar Arai för R75. Siff­ran står för en kon­ti­nu­er­lig ra­die på minst 75 mil­li­me­ter.

Det här ger mju­ka for­mer som ska för­de­la rö­rel­see­ner­gin skon­samt vid en mark­sy­ning. Det ska även mi­ni­me­ra ris­ken för att du ha­kar i nå­got när du ka­nar fram.

N Ara­is sport­tou­ring-kru­ka för 2017 he­ter QV-PRO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.