COMEBACK FÖR EGLI

Bike - - Update -

SCHWEIZISKA RAMBYGGAREN Egli för­svann för 30 år se­dan men är nu till­ba­ka. Fritz W.1300 har mo­tor, av­gas­sy­stem och bak­däm­pa­re från Yamaha XJR 1300. Stål­ra­men har ol­je­tank i topp­rö­ret och mo­torn är pla­ce­rad hög­re än hos XJR 1300. Sving­en är för­stärkt och gaf­feln kom­mer från Öh­lins. Pri­set är cir­ka 475 000 kro­nor och ba­ra sex ex­em­plar kom­mer byg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.