Ar­tech Hals

Bike - - Produkttest -

HÄR FÅR DU en re­la­tivt stor hals­kra­ge som har vind­tätt ma­te­ri­al på fram­si­dan och överst i nac­ken. Helt fri från kard­bor­re, den träs över hu­vu­det. Bak sit­ter det två in­syd­da re­så­rer som ser till att den sit­ter bra samt stäng­er den ky­li­ga luf­ten ute.

Hals­kra­gen kom­mer i stor­le­kar­na me­dium och lar­ge. Den hål­ler vär­men bra och är funk­tio­nell. Upp­levs li­te fladd­ran­de ef­tersom den är byl­sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.