Al­pi­nestars Neck War­mer

Bike - - Produkttest -

HALS­KRA­GEN FRÅN AL­PI­NESTARS är i rör­for­mat, pro­du­ce­rad i 100 pro­cent po­ly­es­ter. Den är mjuk och behaglig och väl­digt en­kel att ta på. Inga syn­li­ga el­ler ska­van­de söm­mar. Det sit­ter väl­digt skönt och har god töj­bar­het.

Där den täc­ker vär­mer den bra, det gäl­ler även ha­kan. Rör­for­men gör att den inte vär­mer över brös­tet. Kom­mer i en stor­lek som ska pas­sa al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.