Held Hals­kra­ge

Bike - - Produkttest -

DEN HÄR HALS­KRA­GEN från Held bju­der på god vär­me och pass­form. Tac­tel­ma­te­ri­al som är vat­ten­av­vi­san­de och som an­das till­sam­mans med Go­re Windstop­per är en bra kom­bi­na­tion. For­men på över­de­len har syd­da kan­ter för att pas­sa ha­kan.

Om det inte va­rit för den krång­lan­de och ir­ri­te­ran­de drag­ked­jan ha­de po­äng­sum­man bli­vit hög­re. Hals­kra­gen kom­mer i fle­ra oli­ka stor­le­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.