Hal­vars­sons Neckcol­lar

Bike - - Produkttest -

SVENSKE HAL­VARS­SONS HAR till­ver­kat en hals­kra­ge med rik­tigt bra pass­form. Den är vat­ten­och vind­tät i fron­ten och en­kel att an­vän­da. Bak i nac­ken finns ett elas­tiskt ma­te­ri­al som ser till att den sit­ter bra. Neckcol­lor kom­mer i en stor­lek, tar upp li­ten plats i fic­kan och har ett at­trak­tivt pris. Den täc­ker inte rik­tigt li­ka stort om­rå­de på brös­tet som vis­sa kon­kur­ren­ter men fun­ge­rar rik­tigt bra och hål­ler vär­men till­fred­stäl­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.