Lindstrands Tu­be

Bike - - Produkttest -

I LIKHET MED vår egen Bi­ke Multi­hals­duk är Lindstrands Tu­be en tunn och rör­for­mad hals­kra­ge. Den är långt bätt­re än att kö­ra ut­an hals­kra­ge och mo­del­len har fle­ra oli­ka an­vänd­nings­om­rå­den. I jäm­fö­rel­se med Bi­kes al­ter­na­tiv är den li­te kor­ta­re och sma­la­re. De är iden­tis­ka när det gäl­ler att hål­la vär­men.

Ett tips är att kö­pa fle­ra för att all­tid ha en till hands när ky­lan kom­mer.

WWW.JOFAMA.SE PO­ÄNG: 5/10 PRIS: 99 KRO­NOR

Flex­i­bel och rim­ligt pris. Ing­et för kal­la da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.