Su­pe­ri­or lay­er Ri­der in­di­go

Bike - - Gear -

SVENS­KA SU­PE­RI­OR LAY­ER har fle­ra Kev­lar-jeans att er­bju­da den som le­tar ef­ter la­gom le­di­ga och snyg­ga byx­or för mo­tor­cy­kel­kör­ning. Des­sa har en schysst pass­form och de smi­ter åt om va­den vil­ket även mot­ver­kar osnyggt flad­der. De har en form av in­ner­byxa i nät/mesh­ma­te­ri­al där skydd för knä och höft kan pla­ce­ras. Jag gil­lar stu­ket men skul­le vil­ja ha dem hög­re i mid­jan. In­ner­bral­lan gör dem även nå­got var­ma.

PRO­VAT AV: ANDRE­AS JENNERSJÖ PRIS: 1 995 KRO­NOR WEBB: WWW.SUPERIORLAYER.COM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.