Icon air frame pro

Bike - - Gear -

AIRFRAME PRO SKA va­ra rik­tad mot sport­hojs­fö­ra­re som gär­na kör ba­na. Kol­fi­berska­let är hand­byggt och in­red­ning­en är till­ver­kad av fuktavstö­tan­de tex­til. Ett klart vi­sir in­går samt ett to­nat, bå­da är för­be­red­da för te­ar offs. Hjäl­men är väl­ven­ti­le­rad med nio in­tag och sju ut­släpp. Gi­vet­vis stängs hjäl­men med dubb­la D-län­kar. Jag har dessvär­re inte alls kom­mit över­ens med mo­del­len. Spoi­lern i bak­kant och luftin­ta­gen är plasti­ga, pass­for­men mot just mitt hu­vud var inte op­ti­mal och hjäl­men är bull­rig även för att va­ra en sport­mo­dell. Den väger 1 450 gram men känns tung, ae­ro­dy­na­mi­ken är inte den bäs­ta och jag kän­ner fle­ra gång­er hur tur­bu­len­sen får det att ryc­ka i hjäl­men. En po­si­tiv aspekt är ut­form­ning­en som ger bra ut­rym­me i nac­ken när du ku­rar ihop ba­kom kåp­gla­set. Syn­fäl­tet är även tack­samt stort.

PRO­VAT AV: ANDRE­AS JENNERSJÖ PRIS: CIR­KA 5 700 KRO­NOR WEBB: WWW.RIDEICON.COM

n Snygg men sak­nar fi­ness med tan­ke på prislap­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.