DUCATI MULTISTRADA 950

Lil­le­bror som är bätt­re för de fles­ta.

Bike - - Test -

DEN POPULÄRA TESTASTRETTA mo­torn kom­mer här i ett for­mat som mä­ter 937 ku­bik och läm­nar en­ligt upp­gift 113 häst­kraf­ter vid 9000 varv och ett vrid­mo­ment på 96 newton­me­ter vid 7 750 varv. Borr­ning och slag mä­ter 94 mil­li­me­ter re­spek­ti­ve 67,5 mil­li­me­ter.

In­sprut­ning­en från Bosch re­gle­ras via Ri­de By Wi­re och för­ser v-twinnen med bensin ge­nom 53 mil­li­me­ter sto­ra spjäll.

DUCATI SAFETY PACK (DSP) är stan­dard på Mul­tistra­dan vil­ket in­ne­bär att det finns 3-lä­ges ABS, 8-lä­ges trac­tion con­trol, samt 4 oli­ka körlä­gen att väl­ja bland. Be­ro­en­de på vil­ket körlä­ge som valts mel­lan Tou­ring, Sport, Ur­ban och En­du­ro er­hålls oli­ka gas­re­spons, trac­tion con­trol och Abs-lä­ge. Men allt går att ju­ste­ra in­di­vi­du­ellt ef­ter eg­na öns­ke­mål.

På chas­si­si­dan fin­ner vi en Us­d­gaf­fel från KYB med slag­längd på 170 mm. Bak sit­ter en sing­eldäm­pa­re från Sachs med sam­ma längd på sla­get. Bäg­ge är fullt juster­ba­ra.

Trots stor­le­ken på mo­tor­cy­keln där hjul­ba­sen är 1 594 mm, är sa­del­höj­den rim­li­ga 840 mm.

Hjul­stor­le­ken är 19-tum fram och 17-tum bak och fäl­gar­na är gjut­na.

Brom­sar­na från Brem­bo an­vän­der ra­di­a­lo­ken M4.32 mot de 320 mm sto­ra ski­vor­na (Multistrada 1200 har 330 mm). Abs-sy­ste­met kon­trol­le­ras via Bosch 9.1 Mp-sy­stem.

N Ut­se­en­de som sto­re­bror Multistrada men smi­di­ga­re.

EN MIND­RE VER­SION av Testastretta 11. Fort­fa­ran­de en li­ka kör­glad v-twin även om slag­vo­ly­men mä­ter 937 ku­bik istäl­let för sto­re­brors 1198. Kopp­ling­en som är av fler­ski­vig våt­typ har in­byggd slir­funk­tion för att däm­pa bak­hjuls­studs.

DEN SER STOR och hög ut men sa­del­höj­den är än­då mått­li­ga 840 mil­li­me­ter. Van­lig dub­belsving till skill­nad frön sto­re­brors en­kelsving.

LCD-SKÄRM SOM ÄR stor och tyd­lig. När du lärt dig lo­gi­ken för sy­ste­met är den en­kel att han­te­ra via de smi­di­ga knapparna på sty­ret.

320 MM SKIVOR och Brem­bos 4-kolvsok stop­par med bra käns­la. Har ABS med fle­ra lä­gen som går att stänga av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.