Tur­fak­ta:

Bike - - Äventyr -

• To­talt sett kör­de jag cirk­sa1900 kilo­me­ter på fem da­gar. Mo­tor­cy­kel och ba­ga­ge­lös­ning­ar fun­ge­rat fel­fritt un­der he­la tu­ren. • Det blev to­talt fem re­sor med fär­ja. • Topp­tu­rer­na och grus­vä­gen från Vå­gåmo kos­tar peng­ar för mo­tor­cyklar. Det­sam­ma gäl­ler At­lant­havs­tun­neln. • Fy­ra över­natt­ning­ar: Haug­se­ter Fjell­stue, Lysø Cam­ping, Smø­la Hav­fis­kesen­ter och Sa­va­len Fjell­ho­tell & Spa. • Örnsa­fa­ri med Smø­la Na­tu­ropp­le­vel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.