Smook Hi-neck

Bike - - Produkttest -

AL­TER­NA­TI­VET FRÅN SMOOK skil­jer sig li­te jäm­fört med de and­ra i sin form och fäs­tan­ord­ning. Den är bred och lång fram­till och smal på bak­si­dan där den fästs med ett en­kelt kard­bor­relås. Den är en­kel att an­vän­da och den tar väl­digt li­te plats i fic­kan. Det vind­skyd­dan­de mem­bra­net fun­ge­rar bra och gör ett bra jobb med att hål­la vin­den bor­ta.

Hi-neck kom­mer i en be­hän­dig på­se och finns i fle­ra stor­le­kar.

WWW.AGMSHOP.NO PO­ÄNG: 8/10 PRIS: 149 NORS­KA KRO­NOR

En­kel att an­vän­da och väl­fun­ge­ran­de.

Ger inte till­räck­ligt med skydd för på bak­si­dan vid kallt vä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.