Highland 950 Out­back

Bike - - Begagnat -

EN UNIK MO­DELL med ur­sprung i Vrigstad på det små­länds­ka hög­lan­det. V2-mo­torn på 936 ku­bik kom från svens­ka Fo­lan och ha­de mel­lan 70 och 100 häst­kraf­ter be­ro­en­de på spe­ci­fi­ka­tion. Jäm­fört med da­gens sto­ra fyr­takts­mo­to­rer har den en på­tag­ligt rå och ryc­kig gång. Pas­sar den som vill äga en mo­tor­cy­kel med fi­nish och funk­tion som en pro­to­typ och som tilltalas av det kraft­fullt oso­fisti­ke­ra­de. Att hit­ta ett ex­em­plar till sa­lu är inte lätt och pri­set kom­mer va­ri­e­ra kraf­tigt be­ro­en­de på skic­ket. Om du är li­ka in­tres­se­rad av svensk in­du­stri­histo­ria som av att kö­ra mo­tor­cy­kel kan du slu­ta le­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.