IXS Nick

Bike - - Gear -

NICK BE­STÅR AV mjukt får­skinn och har ett fo­der av bo­mull. En ny lös­ning hos den här jac­kan är de mju­ka skyd­den av ett ma­te­ri­al som IXS kal­lar A-XOC. De är pla­ce­ra­de på ax­lar och arm­bå­gar. De är tun­na och i kom­bi­na­tion med det mju­ka läd­ret känns jac­kan smi­dig. Fy­ra ut­an­på­lig­gan­de fic­kor gör det lätt att rö­ra sig och dubb­la in­ner­fic­kor­na ger ett plus i kan­ten. Jag kom­mer inte över­ens med den höga kra­gen. Den är obe­kväm fullt upp­dra­gen och när den är öp­pen krävs en bra buff. Är­mar­na är nå­got kor­ta vil­ket lätt gör att fartvin­den smi­ter in.

PRO­VAT AV: ANDRE­AS JENNERSJÖ PRIS: CIR­KA 3 200 KRO­NOR WEBB: WWW.MO­TO.IXS.COM

n Mjukt lä­der av får­skinn och smi­di­ga skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.