Så här ju­ste­rar du kåp­gla­set

Bike - - Test -

AL­LA MO­TOR­CYKLAR HAR eg­na lösningar för ju­s­te­ring av kåp­gla­set. På vis­sa kan du en­kelt skö­ta det­ta un­der färd me­dan du hos and­ra be­hö­ver kli­va av för att gö­ra den­na ope­ra­tion.

Duca­tin har ett hand­tag in­nan­för kåp­gla­set som du ju­ste­rar med. Ka­wa­sa­kin har två små rat­tar på ut­si­dan av kåp­gla­set som be­hö­ver los­sas. Su­zu­kin är enklast att ju­ste­ra då man ba­ra tryc­ker det fram­åt i oli­ka lä­gen. Triumph har en lös­ning som krä­ver två hän­der då man vinklar kå­pan och flyt­tar sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.