JOAKIM OT­TOS­SON

AK­TIVT EL­LER BE­KVÄMT ÄR FRÅ­GAN

Bike - - Test -

SKUL­LE JAG BA­RA åka långt vo­re va­let en­kelt. Då skul­le Ka­wa­sa­kin stå i mitt ga­rage. Men nu vill jag även bu­sa rätt of­ta och då är det Duca­tin som gäl­ler med sin spe­ci­el­la ka­rak­tär och kör­gläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.