I var­je num­mer

Bike - - Innehåll -

Le­da­re. To­bi­as är trött på lap­pa­de vägar och upp­ma­nar till ci­vil olyd­nad. Sid 007 Up­da­te. Vi minns Nicky Hayden och pre­sen­te­rar vik­ti­gas­te ny­he­ter­na. Sid 008 Ge­ar. Vi re­cen­se­rar allt från all­vä­ders­ställ till hands­kar och an­nan smör­ja. Sid 028 Bygge. Fu­el Mo­tor­cycles max­a­de bygge – Ducati Stra­da 800. Sid 060 Begagnat. Vi tit­tar när­ma­re på den ul­ti­ma­ta ban­ho­jen Yamaha R6. Sid 066 Mo­to GP. Frank­ri­ke har fått en ny pre­si­dent vid namn Jo­hann Zarco. Sid 070 VIP. Ni­fa MC ger Bikes pre­nu­me­ran­ter ra­batt på Ca­bergs Ghost­hjälm. Sid 072 Ra­ce. De vik­ti­gas­te ny­he­ter­na från Svensk och in­ter­na­tio­nell ra­cing. Sid 073 Ga­rage. Andre­as nya gam­mel-gix­x­er och Chris­ters ul­ti­ma­ta Ue-hoj. Sid 074 De le­dan­de hand­lar­na. Som­mar­käns­lor, här hit­tar du de bäs­ta pri­ser­na. Sid 076 Icons. Car­la Car­lqvists va­pen i mo­tocross-vm – Kawasaki KX500. Sid 079 Ba­kom ku­lis­ser­na. Sop­pa­torsk, snö, regn och in­te minst ka­bel­brott. Sid 080 Outside. Magnus ”Mozz” Mossberg fi­lo­so­fe­rar in­för Day­to­na 200. Sid 081 In­si­de. Al­la mås­te gö­ra sitt jobb för att vi ska kun­na gö­ra vårt. Sid 082 Next. Ral­ly-ho­jar och kol­fi­ber­ra­ke­ten HP4 Ra­ce. Sid 083

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.