3D-PRINTAD SPRINTER

Bike - - Update -

ITA­LI­ENS­KA MOTORCYKELBYGGARNA Volt har ska­pat en elekt­risk mo­dell som de kal­lar Laca­ma. Den av­ver­kar 0–100 km/h på 4,2 se­kun­der, har en topp­fart på 180 km/h och räck­vid­den är 18 mil. Bat­te­ri­et lad­das upp på 40 mi­nu­ter. Mo­tor­cy­keln har byggts med hjälp av 3D-skri­va­re och har kom­po­nen­ter från Öh­lins och Brem­bo. Prislap­pen är på cir­ka 400 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.