Svart­pi­len 701 att vän­ta

Bike - - Update -

HUSQVARNA HÅLLER OSS på hals­ter när gäl­ler lan­se­ring­en av Vit­pi­len 701. Det vill sä­ga en ef­fektstinn en­cy­lind­rig café­ra­cer på motard­bas. Pro­to­ty­pen av lil­le­bror Vit­pi­len 401 har vi känt och klämt på och till­verk­ning­en sägs kom­ma igång till hös­ten, scram­b­lern Svart­pi­len 401 vän­tas kort där­ef­ter. Men re­dan in­nan vi fått svart på vitt om pro­duk­tions­star­ten för Vit­pi­len 701 kom­mer nu upp­gif­ter om en va­ri­ant med grova däck, hög­re sty­re och ny in­stru­men­te­ring. Det kom­mer allt­så även byg­gas en grus­dug­lig Svart­pi­len 70.

n Vit­pi­len 701 får vän­tat grus­sys­kon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.