En­kel in­stru­men­te­ring

Bike - - Provkörning -

ALLT DET ELEMENTÄRA du be­hö­ver finns i den di­gi­ta­la Lcd-ba­se­ra­de in­stru­men­te­ring­en. Väx­elin­di­ka­tor, tank­mä­ta­re, en längs­gå­en­de varvräk­na­re och has­tig­hets­mä­ta­re vi­sas ut­ö­ver kloc­ka och vald in­ställ­ning för trac­tion con­trol. Var­nings­lam­por flan­ke­rar den di­gi­ta­la dis­play­en på var­de­ra si­da. Med hjälp av knap­par­na på vänst­ra styr­hal­van kan du väx­la mel­lan in­for­ma­tio­nen som ska vi­sas. Det är även möj­ligt att ju­ste­ra ljus­styr­kan.

n In­stru­men­te­ring­en klär mo­tor­cy­keln väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.