BIKES EG­NA PRYLAR RECENSERADE QUIXX ALL METAL POLISH

Klims se­nas­te topp­ställ ut­vär­de­ras, gas­brän­na­ren be­tyg­sätts, hands­kar samt mul­ti­verk­tyg med skär­pa be­döms och po­le­rings­med­let hyl­las.

Bike - - Gear -

TILL­VER­KA­REN LO­VAR ATT den här tu­ben med me­tall­po­lish ger dig ren­gö­ring, po­le­ring och skydd på en och sam­ma gång. Den ren­gör väl och ger ut­märk­ta re­sul­tat på rost­fritt och krom. Quixx All Me­tall Polish är nog li­te mil­da­re än Au­to­sol som sli­par mer. Glan­sen blev fin efter en förs­ta po­le­ring men man mås­te gnug­ga med en bra tra­sa för att få bort al­la res­ter. Hin­nan som upp­står är li­te trög­job­bad att få bort. Jag blev dock strå­lan­de nöjd med slut­re­sul­ta­tet.

PROVAT AV: STIG-RO­AR MARTIN­SEN PRIS: 109 KRO­NOR WEBB: WWW.SCHMIEDMANN.SE BETYG 9/10 Pris­värd och ef­fek­tiv Svårt att slu­ta när du har bör­jat

n Trygg och torr i al­la vä­der­le­kar men sma­kar det så kos­tar det. n En tub som kla­rar tre mo­ment i ett, enligt till­ver­ka­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.