Le­at­her­man wing­man

Bike - - Gear -

MIN FRU AVSKYR att le­ta efter fö­del­se­dags­pre­sen­ter till mig. Hon me­nar att jag of­tast in­te öns­kar mig nå­got alls. Men gör jag det är ob­sky­ra Lp-ski­vor el­ler mo­tor­cy­kel­pry­lar överst på lis­tan – ovan­li­ga sa­ker som är svå­ra att få tag i. I år träf­fa­de hon dock rätt di­rekt med ett mul­ti­verk­tyg från Le­at­her­man.

Bas­mo­del­len Wing­man är nu min stän­di­ga föl­je­sla­ga­re. Den har knip­sat bunt­band på test, dra­git åt skru­var på ka­me­ras­ta­tiv och back­speg­lar samt öpp­nat mäng­der av för­pack­ning­ar. Kva­li­tén är oklan­der­lig men vik­ten är mas­ti­ga 194 gram. Sax­en känns onö­dig men jag gil­lar kni­ven som fälls ut med ett en­hands­grepp.

PROVAT AV: ANDRE­AS JEN­NER­SJÖ PRIS: 499 KRO­NOR WEBB: WWW.CLASOHLSON.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.