Bil­te­ma Blocknyc­kel med spärr

Bike - - Gear -

UN­DER MIN GARAGEVISTELSE i vint­ras me­dan jag skru­va­de på min gam­la BMW fick jag någ­ra fa­vo­ri­ter på verk­tygs­tav­lan. Den här blocknyc­keln var en av dem. Spärr­funk­tio­nen med 72 tän­der fun­ge­ra­de klock­rent och den lil­la klac­ken för att by­ta rikt­ning var lättåt­kom­lig.

Visst kom­mer den in­te åt över­allt ef­tersom att den är li­te tjoc­ka­re men det var säl­lan jag ha­de det be­kym­ret. Det finns hela kit med den här ty­pen av nyck­lar hos hand­la­ren med den blå­vi­ta log­gan men de kan även kö­pas styck­vis.

PROVAT AV: ANDRE­AS JEN­NER­SJÖ PRIS: 89,90 KRO­NOR WEBB: WWW.BIL­TE­MA.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.